Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

         Βιντεομάθημα:

Δρστηριότητες:

1)  Πού αποφασίστηκε να ξεκινήσει η Επανάσταση;
...............................................................................................................
2)  Πότε ξεκίνησε η εξέγερση;
...............................................................................................................
3)  Τι είχε προηγηθεί;
 ...............................................................................................................
4)  Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας;
...............................................................................................................
...............................................................................................................
5)  Ποιες ήταν οι αντιδράσεις;
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
6)  Τι γεγονότα ακολούθησαν;
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
7)  Ποιο το τελικό αποτέλεσμα;
...............................................................................................................
...............................................................................................................Να κυκλώσεις σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις το γράμμα Σ αν είναι σωστή ή το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένη:
α. Η Επανάσταση με αρχηγό τον Αλέξανδρο Υψηλάντη ξεκίνησε από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες: Σ / Λ
β. Την εξέγερση στη Μολδοβλαχία ενθάρρυνε ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄:  Σ / Λ
γ. Η μάχη στο Δραγατσάνι έληξε με νίκη των Ελλήνων: Σ / Λ

δ. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία βοήθησε στην απελευθέρωση του Έθνους:  Σ / Λ


Να βρεις στο παρακάτω κρυπτόλεξο επτά (7) λέξεις - κλειδιά του μαθήματος (οριζόντια, κάθετα, διαγώνια)

Α
Ι
Ρ
Ι
Δ
Τ
Α
Ο
Σ
Α
Β
Ι
Ο
Κ
Α
Δ
Α
Ο
Ο
Ε
Α
Ν
Ε
Τ
Α
Ο
Τ
Ρ
Ρ
Α
Ε
Ρ
Σ
Υ
Ι
Ρ
Σ
Η
Ε
Α
Σ
Ξ
Ρ
Υ
Τ
Σ
Ρ
Α
Δ
Ψ
Π
Τ
Α
Μ
Ξ
Ν
Ρ
Λ
Ε
Ο
Θ
Δ
Τ
Γ
Φ
Η
Υ
Υ
Φ
Κ
Λ
Ι
Γ
Ρ
Α
Κ
Υ
Φ
Υ
Α
Γ
Λ
Η
Π
Π
Θ
Κ
Ο
Η
Δ
Ξ
Ε
Η
Γ
Θ
Τ
Η
Α
Ι
Ε
Ρ
Ο
Σ
Λ
Ο
Χ
Ο
Σ
Ν
Η
Ι
Σ
Ξ
Ν
Ω
Σ
Ο
Ο
Μ
Γ
Ι
Η
Ν
Η
Γ
Ξ
Ο
Α
Κ
Τ
Δ
Δ
Κ
Ψ
Υ
Κ
Ι
Ε
Ο
Ν
Φ
Υ
Π
Ν
Λ
Η
Φ
Ψ
Υ
Γ
Ο
Θ
Π
Σ
Π
Ο
Β
Τ
Α
Ι
Α
Σ
Ο
Ω
Ρ
Π
Θ
Π
Ο
Ω
Ρ
Μ
Ω
Ρ
Α
Δ
Ε
Α
Λ
Β
Η
Ω
Ε
Υ
Ν
Σ
Τ
Ε
Ψ
Ε
Α
Φ
Ρ
Υ
Ξ
Γ
Ξ
Ν
Η
Θ
Α
Α
Η
Ρ
Δ
Ω
Σ
Ι
Τ
Τ
Μ
Ι
Η
Ι
Β
Δ
Ζ
Ν
Ν
Ε
Σ
Β
Α
Ο
Υ
Υ
Μ
Ο
Λ
Δ
Ο
Β
Λ
Α
Χ
Ι
Α
Ν
Ψ
Κ


Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά, για να περιγράψετε τα γεγονότα της εξέγερσης στη Μολδοβλαχία:

Υπολογίζοντας στη ρωσική βοήθεια, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης πέρασε τον ποταμό ............................................ τον Φεβρουάριο του 1821 και μπήκε στη Μολδαβία. Αφού συγκέντρωσε 2000 άντρες στράφηκε προς το ............................................ . Στις ............................................ εξέδωσε την προκήρυξη με τίτλο ............................................ .
Η αποφασιστικότερη μάχη δόθηκε τον Ιούνιο του 1821, στο ............................................  και τελείωσε με ήττα των Ελλήνων. Εκεί συμμετείχε και ο ............................................ , που έχασε τα περισσότερα από τα μέλη του. Τον Σεπτέμβριο του 1821 οι αρχηγοί ............................................ και ............................................ νικήθηκαν πολεμώντας εναντίον των Τούρκων.Κεφ. Γ 2 Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία
Μετά από πολλά σχέδια αποφασίστηκε να ξεκινήσει η Επανάσταση από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, γιατί εκεί υπήρχαν αρκετοί Έλληνες ηγεμόνες και κάτοικοι και δεν υπήρχε οργανωμένος οθωμανικός στρατός . Το Φεβρουάριο του 1821 ο Υψηλάντης μπαίνει στη Μολδαβία, περνώντας τον Προύθο ποταμό. Την εξέγερση καταδίκασαν οι Μεγάλες Δυνάμεις αλλά και ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄. Λίγο αργότερα ο Υψηλάντης κυκλοφόρησε προκήρυξη με τίτλο « Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος» όπου καλούσε τους Έλληνες να πολεμήσουν. Συγκέντρωσε 2000 στρατό. Επιπλέον συγκροτεί τον Ιερό Λόχο (σπουδαστές). Οι Ρώσοι καταδικάζουν αυτή την εξέγερση και διαγράφουν τον Υψηλάντη από το αξίωμά του. Επίσης, έδωσαν άδεια στους Τούρκους να μεταφέρουν στρατό.  Τον Ιούνιο δόθηκε μάχη στο Δραγατσάνι όπου χάθηκαν πολλοί Έλληνες. Μέσα σ’ αυτούς ήταν και οι αρχηγοί Ιωάννης Φαρμάκης και Γεωργάκης Ολύμπιος. Η εξέγερση στη Μολδαβία τερματίστηκε, ωστόσο κατάφεραν να διασπάσουν τις δυνάμεις των Τούρκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου