Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής

Βιντεομάθημα:

Φύλλο εγρασίας

Ποιος ήταν ο Ρήγας Φεραίος;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Πότε έδρασε;
__________________________________________________________________________________________

Τι πίστευε ότι έπρεπε να γίνει;
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ποιο ήταν το εκδοτικό και το συγγραφικό του έργο;
__________________________________________________________________________________________
Ποια ήταν η κατάληξη του οράματος του και ποιο το τέλος του;
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ποιος ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής;
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Πότε έδρασε;
__________________________________________________________________________________________

Τι πίστευε ότι έπρεπε να γίνει;
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ποιο ήταν το εκδοτικό και το συγγραφικό του έργο;
__________________________________________________________________________________________Ποια ήταν η κατάληξη του οράματος του και ποιο το τέλος του;
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

v  Συμπληρώστε τη μεσοστοιχίδα του Φεραίου:

 1.                    Ρ_ _ _ _
 2.                    Η _ _ _ _ _ _ _
 3.                    Γ _ _ _ _ _
 4.                   Α _ _ _ _ _ _ _ _ _
 5.              ΦΥΣ _ _ _ _
 6.                   Φ_ _ _ _
 7.                   Ε_ _ _ _ _ _ _ _
 8.              ΧΑΡ_ _
 9.                 _Α_ _ _ _ _ _ _
10.       _  _ _ _Ι_ _
11.                  Ο _ _ _ _ _
12.                  Σ_ _ _ _ _ _


 1. Το όνομα του Φεραίου.
 2. Εργάστηκε ως γραμματέας του ………… της Βλαχίας.
 3. Είναι ο ρυθμός του Θούριου.
 4. Το πρόσωπο που εικονίζεται στη χάρτα.
 5. ¨………… απάνθισμα¨ έργο του Ρήγα.
 6. Αλλιώς το Βελεστίνο.
 7. Αντίθετο της σκλαβιάς.
 8. Την τύπωσε ο Ρήγας.
 9. Όραμα του Ρήγα η ένωση των ………….
 10.  Επαναστατικό τραγούδι.
 11.  Ο ……….. για την ελευθερία ( με άρθρο).
 12.  Αλλιώς η δουλεία.

 v  Να συμπληρώσετε το κείμενο, επιλέγοντας τη κατάλληλη λέξη:

Ο ……………… γιος εμπόρου γεννήθηκε το ……….. στο ………………….. της Θεσσαλίας. Νεαρός ακόμη μπήκε στην υπηρεσία των Φαναριωτών στην ……………. και έπειτα μετανάστευσε στο Βουκουρέστι. Εκεί επηρεάστηκε από τις ……………… ριζοσπαστικές ιδέες. Το ……... ταξίδεψε στην Βιέννη.
Ο Αδαμάντιος ……………..  καταγόταν από πλούσια οικογένεια της ………. Αλλά γεννήθηκε στη …………… . Φοίτησε αρχικά στην Ευαγγελική σχολή της …………. Ενώ αργότερα εγκαταστάθηκε στη Γαλλία όπου σπούδασε …………… .
( Κοραής, Κων/πολη, Ρήγας, 1758, Χίο, Σμύρνη, ιατρική, 1790, Βελεστίνο, Ευρωπαϊκές)


v  Να επιλέξεις το σωστό:

Ο Ρήγας ήταν:
α) συγγραφέας από τη Χίο
β) γραμματέας στη Βλαχία
γ) ιατρός

Οι αρχές που υποστήριζε ο Ρήγας ήταν:
α) η απελευθέρωση όλων των βαλκανικών λαών από τους Οθωμανούς;
β) η δημιουργία ενός δημοκρατικού κράτους
γ) ο κυρίαρχος ρόλος της ελληνικής γλώσσας και παιδείας
δ) τη συνεργασία των Οθωμανικών λαών με τους Οθωμανούς

Ο Αδαμάντιος Κοραής:
α)  καταγόταν από φτωχή οικογένεια της Χίου
β) σπούδασε ιατρική
γ) έγραψε το σάλπισμα πολεμιστήριον
δ) έγραψε το Θούριο
ε) συντέλεσε στην ίδρυση του ελληνικού κομιτάτου

Ο Ρήγας Φεραίος:
α) σπούδασε ιατρική
β) γεννήθηκε στις Φέρες
γ) έκανε τη χάρτα της Ελλάδας
δ) έγραψε το Θούριο
ε) γεννήθηκε στη Χίο

Ο Αδαμάντιος Κοραής πίστευε:
α) στη γνώση της ιστορίας του παρελθόντος
β) στη μόρφωση όλων στη δημοτική
γ) στη μόρφωση της υπάρχουσας γνώσης χωρίς ιδιωματισμούςΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Ρήγας Φεραίος ήταν γιος εμπόρου, γεννήθηκε το 1757 στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας,  που ονομαζόταν και Φερές. Μετανάστευσε στο Βουκουρέστι και επηρεάστηκε από τις ευρωπαϊκές ιδέες. Εξέδωσε  γαλλικά μυθιστορήματα στη δημοτική, ένα βιβλίο Φυσικής για μαθητές και έναν τεράστιο χάρτη της Ελλάδας που λεγόταν  « Χάρτα της Ελλάδας». Έγραψε τον Θούριο, έναν επαναστατικό ύμνο, σύμβολο του αγώνα για την ελευθερία. Οραματιζόταν τη συνεργασία βαλκανικών λαών για την απελευθέ­ρωσή τους από τους Τούρ­κους, τη δημιουργία ενός κράτους που θα κυριαρχούσε η ελληνική γλώσσα και παιδεία. Το 1797 οι Αυστριακοί τον παραδώσανε στους Τούρκους οι οποίοι τoν θανάτωσαν και τον έριξαν στον ποταμό Δούναβη.
Ο Αδαμάντιος Κοραής καταγόταν από πλούσια οικογένεια της Χίου, αλλά γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1748. Εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Γαλλία, όπου σπούδασε ιατρική. Αντέγραψε  και δημοσίευσε έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Πίστευε ότι η απελευθέρωση των Ελλήνων θα έρθει μέσα από την παιδεία του λαού, χρησιμοποιώντας την ελληνική γλώσσα στην  απλούστερη μορφή της. Συνέβαλε σημαντικά στην προετοιμασία της Μεγάλης Επανάστασης. Συντέλεσε στην ίδρυση του Ελληνικού Κομιτάτου στο Παρίσι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου