Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

Οι δάσκαλοι του Γένους

Βιντεομάθημα:
 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.    Να κυκλώσεις το σωστό
                                     
*      Οι «Ελληνική Νομαρχία» είναι έργο :
α. του Ρ. Βελεστινλή        β. του Δ. Καταρτζή         γ. άγνωστου συγγραφέα
*      Οι περισσότεροι δάσκαλοι του γένους ήταν ή έγιναν αργότερα :
α. δάσκαλοι                     β. γιατροί                              γ. κληρικοί
*      Ο Κοσμάς ο Αιτωλός ίδρυσε στην ύπαιθρο πολλά:
α. νοσοκομεία                  β. σχολεία                             γ. γηροκομεία
*      Την πρώτη περίοδο μετά την άλωση, τα ελληνικά γράμματα διδάσκονταν σε  :
α. εκκλησίες                    β. σχολεία                             γ. δημόσιους χώρους
*      Στην «Ελληνική Νομαρχία» προβάλλεται ως ιδανική διοίκηση η :
α. «αναρχία»                   β.                                       «νομαρχία»                        γ. «μοναρχία»


2. Να σημειώσεις Σ για σωστό και Λ για λάθος:  

α. Πολλοί δάσκαλοι του Γένους σπούδασαν στο εξωτερικό.                              c
β. Η «Ελληνική Νομαρχία» εκδόθηκε στη Γαλλία.                                       c
γ. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν και ιεροκήρυκας.                                                  c
δ. Στην «Ελληνική Νομαρχία» προβάλλεται ως ιδανική διοίκηση η «αναρχία».  c
ε. Οι περισσότεροι δάσκαλοι του γένους ήταν αγράμματοι.                              c
στ. Η «Ελληνική Νομαρχία» ήταν ένα έργο αφιερωμένο στον Γ. Κωνσταντά.   c


3. Να κάνεις τις παρακάτω αντιστοιχίσεις:


Γ. Κωνσταντάς και Δ. Φιλιππίδης
Ευγένιος Βούλγαρης
Κοσμάς ο Αιτωλός
Δημήτριος Καταρτζής
Μιχαήλ Περδικάρης
*       
*       
*       
*       
*       
*      Λόγιος μοναχός του Αγίου Όρους
*      Φαναριώτης νομικός
*      Αθωνιάδα Σχολή
*      « Γεωγραφία Νεοτερική»
*      Κοζανίτης γιατρός

4. Να απαντήσεις σύντομα στις ερωτήσεις:
        
Ø  Ποιο είναι το ιδανικό πολίτευμα σύμφωνα με την «Ελληνική Νομαρχία»;
Να διατυπώσεις τη γνώμη σου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Ø  Τι ήταν το «Κρυφό σχολειό»;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..Η
Κ
Ω
Ν
Σ
Τ
Α
Ν
Τ
Α
Σ
Α
Η
Κ
Σ
Γ
Η
Κ
Ε
Β
Ο
Υ
Τ
Σ
Φ
Ω
Ε
Χ
Β
Ο
Υ
Λ
Γ
Α
Ρ
Η
Σ
Σ
Υ
Δ
Ο
Ο
Μ
Ο
Λ
Ο
Γ
Η
Σ
Ε
Ι
Σ
Η
Λ
Ο
Ρ
Π
Ρ
Τ
Ι
Σ
Υ
Ν
Μ
Γ
Β
Ε
Θ
Υ
Κ
Σ
Ε
Ο
Α
Ν
Ο
Η
Π
Φ
Ι
Λ
Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Σ
Μ
Ο
Σ
Δ
Α
Ρ
Τ
Η
Ν
Ν
Ο
Κ
Η
Α
Τ
Ρ
Ε
Φ
Κ
Ρ
Ρ
Ε
Ι
Ρ
Θ
Κ
Ρ
Μ
Α
Σ
Κ
Ι
Ρ
Ι
Ο
Α
Ο
Σ
Ε
Χ
Ν
Κ
Τ
Ε
Κ
Ρ
Κ
Υ
Κ
Σ
Β
Σ
Ι
Φ
Μ
Π
Α
Ρ
Ο
Ο
Κ
Ι
Ε
Σ
Κ
Α
Ι
Η
Π
Ε
Ρ
Δ
Ι
Κ
Α
Ρ
Η
Σ
Ε
Ξ
Α


Ø  Να εντοπίσεις στο  κρυπτόλεξο τις παρακάτω λέξεις:
·         Βούλγαρης
·         Κωνσταντάς
·         Περδικάρης
·         κληρικοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
·         σχολεία
·         Φιλελληνισμός
·         Νομαρχία
·         Άγιον Όρος
 

                      «ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ»
Δάσκαλοι του γένους ήταν μορφωμένοι Έλληνες που στην περίοδο της τουρκοκρατίας με το έργο τους καλλιέργησαν την ελληνική παιδεία.
Αρκετοί έγιναν κληρικοί. Δίδασκαν, ίδρυσαν σχολεία, βοήθησαν την ελληνική παιδεία, την ανάπτυξη του φιλελληνισμού στη Δύση και την προετοιμασία της επανάστασης.
Στο τέλος του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, τα κηρύγματα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού φτάνουν γρήγορα και στην Ελλάδα, από τους λόγιους της Δύσης, δυναμώνοντας τη διάθεση για επανάσταση στους υπόδουλους Έλληνες και δημιουργώντας το κίνημα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού
Σημαντικές μορφές του Νεοελληνικού Διαφωτισμού ήταν ο Δημήτριος Καταρτζής, ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, ο Δανιήλ Φιλιππίδης και ο Μιχαήλ Περδικάρης.
Η «Ελληνική Νομαρχία», σημαντικό κείμενο του Νεοελληνικού διαφωτισμού, αφιερωμένο στον Ρήγα Βελενστινλή, εκδόθηκε στην Ιταλία. Υποστήριζε πως το ιδανικό πολίτευμα είναι αυτό που στηρίζεται στους νόμους.
Μοναδική μορφή ο Κοσμάς ο Αιτωλός, μοναχός του Αγίου Όρους, ιεροκήρυκας και μάρτυρας που ίδρυσε πολλά σχολεία. Το κήρυγμά του είχε μεγάλη απήχηση στους υπόδουλους Έλληνες.
                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου